Dịch vụ ẩn danh - giám đốc/cổ đông

Điều này chủ yếu được sử dụng để bảo vệ khách hàng khỏi nghĩa vụ công và / hoặc đáp ứng việc tuân thủ quy định về công bố thông tin để có ít nhất một giám đốc thường trú tại địa phương.

Dịch vụ giám đốc danh nghĩa

Điều này chủ yếu được sử dụng để bảo vệ khách hàng khỏi nghĩa vụ công và / hoặc đáp ứng việc tuân thủ quy định về công bố thông tin để có ít nhất một giám đốc thường trú tại địa phương.
Một giám đốc được đề cử được giao nhiệm vụ quản lý các công việc hàng ngày của công ty theo chỉ thị của chủ doanh nghiệp. Vai trò và trách nhiệm của anh / cô ấy nằm trong một thỏa thuận dịch vụ được chỉ định, thỏa thuận này cũng được sử dụng để bảo vệ chủ doanh nghiệp khỏi những hành vi sai trái của người được chỉ định.
 

Dịch vụ cổ đông danh nghĩa

Cổ đông được đề cử được chỉ định để nắm giữ cổ phần thay mặt cho chủ sở hữu công ty nhưng không phải là chủ sở hữu hợp pháp của cổ phần. Mục đích chính của nó là đạt được sự ẩn danh của chủ sở hữu có lợi.
Cổ đông được đề cử sẽ ký một thỏa thuận, còn được gọi là Tuyên Bố Tín Nhiệm với chủ sở hữu công ty, trong đó họ không được quyền thực hiện quyền biểu quyết hoặc giao dịch cổ phiếu mà không có hướng dẫn của chủ sở hữu công ty.
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Yêu cầu tư vấn

visa
Mas
4
5
6
unlimint
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây